jueves, 3 de abril de 2014

La ment creativa és disciplinada, sintètica, respectuosa, ètica, lliure, feliç, crítica, participativa...

Howard Garner descriu 5 ments o formes de pensar que cal desenvolupar pel s. XXI o per moure'ns al món líquid. Aquestes formes de pensar no subtitueixen ni canvien la teoria de les intel·ligències multiples del mateix Garner en la que exposa que les persones tenim 7 formes diferents d'intel·ligènci en major o menor grau.

Les dues primeres ments fan referència a aspectes més cognitius o a intel·ligències com la lingüística, la matemàtica...

1- La ment disciplinada fa referència per una banda al treball amb diferents disciplines i a l'hora a la voluntat i el treball d'organització i execució.
2- La ment sintètica s'ocupa de prioritzar, organitzar, resumir... continguts.

Al mig trobem la ment creativa que necessita de les dues anteriors i de les dues següents que parlarem a continuació per expandir-se plenament.

La quarta i la cinquena es desenvolupen prioritzant aspectes interpersonals i intrapersonals propis de la intel·ligència emocional.

4- La ment respectuosa és la que es capaç d'integrar la diversitat d'idees, de cultures... per a fer créixer el coneixement.
5- La ment ètica és la que connecta amb els valors, que com ja van dir, han de guiar l'acció i la recerca.

Totes 5 ments són imprescindibles, però al meu entendre totes es fusionen o es troben en la ment creativa.
A Educació Líquida hem parlat altres vegades de COR, MENT I VOLUNTAT.

Quan el cor s'inpira amb valors que guien l'acció, sentiments, emocions... s'activa la ment, els processos cognitius que posen en funcionament destreses de cerca, organitzen, sintetitzen, prioritzen en aquest món infoxicatdigital, plurilingüe... destreses que han adquirit amb la voluntat d'una ment disciplinada que treballa amb tota mena de continguts i disciplines i les connecta i reorganitza per crear quelcom NOU.

Aquest procés pot ser tan senzill o tant sofisticat com calgui sempre que sorgeixi del cor, de l'emoció. Al meu entendre podem ser creatius fent qualsevol tasca/feina, si la fem amb "amor", com se sol dir.

Val a dir també, que un producte creatiu és quelcom nou però que com el procés pot ser senzill, crear no és quelcom minoritari, extravagant, reservat a artistes... com algunes visions romàntiques i alhora limitades de la creativitat ens han volgut fer creure. Crear està a l'abast de tothom, en tot moment. Els infants són molt creatius, si no els limitem.

Quan prenem decicions i actuem amb llibertat també estem creant, per tant, crear també vol dir ser lliures i valents. I també vol dir ser feliços en la mesura, que com vam comentar en un altre post, ser feliç vol dir aprendre i també perquè com hem dit, no hi ha creació si no connectem amb el cor.

Crear també ens permet educar el sentit crític, el fer-se preguntes... Crear també és interactuar, és compartir, és participar...

Com hem dit, les 5 ments que descriu Gardner són imprescindibles... per arribar a la creativitat. No s'hi val quedar-se a mig camí!

Aprendre és crear i crear és aprendre! Siguem creatius també educant, ensenyant... i seguirem aprenent!

(Imatge Farners Puente)